Person / Aktør:
Henrik Asheim
Henrik Asheim
Parti: H

Innlegg:
@mariannebohle2 Helt sikkert ulike erfaringer i skole-Norge men det er altså en bekymring som løftes av mange i videregående skole nå. https://t.co/qjaLgrCnxw

Postet:
2022-05-04 18:20:05

Delt innhold:
Videregående skoler melder om høyt fravær blant russen
Det er et høyt fravær blant russen på flere videregående skoler. Avlyst eksamen og bortfall av fraværsregelen får skylden.