Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Norge er et av få land som praktiserer tilbakekalling av statsborgerskap uten foreldelsesfrist. Det gjør at familier som har vært i landet i mange år, og har bygget seg et liv her, står i fare for å bli statsløse. Få med deg denne replikkvekslingen mellom stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.\n\nStortinget 07.04.22.

Postet:
2022-05-03 19:24:59