Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I dag markerer vi den internasjonale dagen for pressefrihet!\n \nEn fri og uavhengig presse er en av hjørnesteinene i ethvert demokrati. Desinformasjon og falske nyheter undergraver tilliten til mediene, og dermed også til demokratiet.\n \nEtterspørselen etter verifisert informasjon fra krigen i Ukraina er enorm. Derfor har flere norske medier gått sammen med @faktisk.no om å etablere operasjonen "Faktisk verifiserbar". Utenriksminister @annikenhuitfeldt og kultur- og likestillingsminister @trettebergstuen fikk se faktasjekkerne i aksjon.

Postet:
2022-05-03 16:37:56