Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Skriver mer om friskoler i Dagbladet:\nHøyres mål er en inkluderende, mangfoldig og god offentlig skole som ser hver enkelt elev. Samtidig mener vi det er positivt at noen aktører får bidra med nye ideer og annen pedagogikk. Det gjør den offentlige skolen bedre, og det sikrer at flere elever får et tilbud som er riktig for dem.

Postet:
2022-05-03 22:08:40

Delt innhold:
Styrer i feil retning
For noen er friskolene selve nøkkelen til læring og mestring.