Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Disse innstramningene er på langt nær nok!\n\n- Stortinget har fratredelsesytelser og etterlønn som er høyere enn det vanlige folk får hvis de blir arbeidsledige.\n– Både på etterlønn og pendlerboliger trengs det klarere innstramminger. \n\nDet er den eneste naturlige konsekvensen av utvalgets prinsipp om at ordningene skal «være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig».

Postet:
2022-05-03 10:20:47

Delt innhold:
Stortings-fordelene: Anbefaler kraftige innstramminger
Et eksternt utvalg anbefaler Stortinget å gjøre en rekke innstramminger i de økonomiske godene til stortingsrepresentantene.