Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Finansminister Vedum har lovet at vanlige folk vil få mer å rutte med i år, tross økt rente og prissjokk på mange varer. Men Vedums regnestykke holder ikke vann. \n\nFamilien som blir brukt i regnestykket har en samlet årsinntekt på én million etter skatt. Det er nesten dobbelt så mye som medianinntekten i Norge. \n\nVeldig mange vanlige familier vil altså ikke få bedre råd, de vil få dårligere råd. Likevel virker finansministeren tilfreds.

Postet:
2022-05-02 20:15:40

Delt innhold:
Finansminister Vedum har lovet at vanlige folk vil få mer å rutte med i år, tross økt rente og prissjokk på mange varer. Men Vedums regnestykke holder ikke vann. \n\nFamilien som blir brukt i regnestykket har en samlet årsinntekt på én million etter skatt. Det er nesten dobbelt så mye som medianinntekten i Norge. \n\nVeldig mange vanlige familier vil altså ikke få bedre råd, de vil få dårligere råd. Likevel virker finansministeren tilfreds.