Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
Dersom konvensjonen skal ha forrang for norsk lov slik statsministeren har uttalt, ser jeg det som nødvendig at det ligger i menneskerettsloven. I tillegg kommer den helhetlige symboleffekten dette vil gi. Så min mening er at det bør i menneskerettsloven, og at fordelene med det er store\n\n«For Senterpartiet er det viktig å ta mennesker med funksjonsnedsettelse på alvor, og å få en ryddig og god prosess med å sikre de rettighetene som mangler i dag, sier Abusland.»

Postet:
2022-05-02 09:29:52

Delt innhold:
– Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven
De er stortingsrepresentanter for hvert sitt regjeringsparti. Begge mener at menneskerettsloven er rett adresse for funksjonshemmedes menneskerettigheter når de skal inn i norsk lov.