Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#NordicEquality ♀️♂️ Klimakrisen og politikken påvirker kvinner og menn forskjellig. Norden har godt klimasamarbeid og relativt høy likestilling. En kombinasjon av disse kan være viktig for verden, sier @EspenBarthEide\nI morgen deltar han på ministermøte i Nordisk Råd @nordensk https://t.co/bXxOFunUZj

Emneknagger:

Postet:
2022-05-02 15:41:42