Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Viss Vedum trur dette roar gemytta hjå folk som er forbanna over priskrisene, tek han veldig feil, seier Marie Sneve Martinussen, finanstalsperson for Raudt.\n\n– Det er jo ganske naivt å rekne med at alle får ein lønsvekst på 3,7 prosent. Vi har sett mange gonger at store yrkesgrupper i hotell- og restaurantbransjen og i anleggsbransjen ikkje får det som er det vanlege lønsoppgjeret.\n\nHo meiner også at gjennomsnittstal er lite interessante for dei som brukar over snittet med drivstoff, til dømes i distrikta.\n\n– Eg synest dei bør slutte å bruke tida si på å finne opp magiske reknestykke for å komme seg unna problemet, seier Martinussen.

Postet:
2022-05-02 10:11:11

Delt innhold:
Vedum meiner norske familiar går i pluss i år. Men held reknestykket vatn?
Ein vanleg familie får meir å rutte med i år enn i fjor, ifølgje finansministeren. Men reknestykket hans er urealistisk for familiar flest, meiner forbrukarøkonom.