Person / Aktør:
Mahmoud Farahmand
Mahmoud Farahmand
Parti: H

Innlegg:
@MoodRobert Det er analyser av motstanderen, i den hensikt å forstå hans handlemåte som i dette tilfellet tilsier at han neppe vil stoppe med Ukraina. Fra fordelingen av ressursene i Kaspiske havet frem til nå har han tatt og tatt.

Postet:
2022-04-30 08:14:18