Person / Aktør:
Mahmoud Farahmand
Mahmoud Farahmand
Parti: H

Innlegg:
@MoodRobert Vesten har muligens feilanalysert hvor langt han er villig til å gå, men Vesten er ikke skyldig i Russlands invasjon. UKRs ønske om slutte seg til Vesten er et valg de selv har tatt, ingen kan og skal nekte landet retten til selvstendige ønsker og valg.

Postet:
2022-04-30 08:17:45