Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
En ting skal Listhaug ha i denne saken: Reine ord for penga! Til forskjell fra Arbeiderpartiet, som later som de støtter prinsippet om at fremmede makter ikke skal ha militærbaser på norsk jord i fredstid - mens de går inn for en ny avtale som åpner for nettopp slike baser. \n\nRødts syn er klart: Vi står fast ved Basepolitikken som har vært en bærebjelke i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden Einar Gerhardsen-regjeringas erklæring i 1949. \n\nHensikten har siden 1949 vært å hindre at Norge ble et militært oppmarsjområde og bidra til lavere spenning i nordområdene. Varig militær tilstedeværelse, overvåking og etterretning skal utføres av norske styrker og under norsk politisk og militær kontroll. \n\nPå norsk territorium skal norsk suverenitet gjelde, slik Grunnloven slår fast. Avgjørende for Norges selvstendighet og fred. \n\nDen nye baseavtalen gir derimot amerikanske styrker «uhindret tilgang til og bruk av omforente områder» til å innkvartere personell, stille opp styrker, lagre våpen og materiell. Her kan amerikanske styrker se bort fra norske lover og regler, samt nekte norske myndigheter innsyn.\n\nNår det gjelder respekten for norsk suverenitet, så skriver Generaladvokaten at «den reelle norske kontrollen med vilkårene for amerikansk maktbruk på norsk territorium\nfremstår ikke som fremtredende.»\n\nI stedet for å kalle disse amerikanske basene ved deres rette navn, velger Høyre og Arbeiderpartiet å omtale dem som «omforente områder». Men som amerikanerne sier: \n\nIf it walks like a duck and quacks like a duck, it must be a duck!

Postet:
2022-04-29 11:35:42

Delt innhold:
Listhaug vil åpne for utenlandske militærbaser i Norge
Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug vil skrote den 73 år gamle erklæringen om at Norge ikke skal ha «baser for fremmede makters stridskrefter» på norsk jord.