Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
I god Sp-ånd skal politikk bli avgjort av folkevalgte, for de folkevalgte har også ansvar for økonomi og rammebetingelser som blir gitt. Innhold og faglig utøvelse ligger til fagfolk i førstelinja og organiseringa deres. Nesna er et godt studiested med over 100 års historie, som ved Kongen i statsråd i dag har fått sikkerhet for framtida. Politikere må stå til politisk ansvar for en eventuell ny nedlegging. Det er viktig for du og jeg og alle andre som stemmer er med på å velge nettopp de politikerne. Det er viktig å gi demokratiet mer makt og styrke, ikke mindre. Så kan mye bli sagt om akkurat Nesna og historien der, men i dag er det først og fremst en jubeldag der studiestedet er sikra, studieplassene er tilbake, og studentene har via samordna opptak meldt at de ønsker å fylle plassene fra høsten av. Hurra!\n\n(Jeg følger dette fortsatt fra mammapermisjon, men må si at dette har mange lagt sjel og stor innsats i - så det må også jeg feire med en facebookpost!)

Postet:
2022-04-29 13:01:05

Delt innhold:
Tar makt fra styrene
Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna, og ha stedlig ledelse der. Det slår regjeringen fast gjennom kongelig resolusjon i dag. Et universitetsstyre kan ikke reversere det.