Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
I dag har det vært et historisk møte i energi- og miljøkomiteen. Det som nå skjer er en gamechanger i norsk oljedebatt. Den høyeste autoriteten på menneskerettigheter i Norge er tydelig på at dagens forvaltning av olje er i strid med grunnloven og at det ikke er rom for å godkjenne ny produksjon av olje og gass innenfor det gjenværende karbonbudsjettet for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. \n\nI morges traff jeg Tale Løkeland Ryste og Tuva Mjelde Refsum fra Natur og Ungdom. De hadde møtt opp for å be meg ta med et spørsmål inn i energi- og miljøkomiteens møte med Norges institusjon for menneskerettigheter. Det de i likhet med mange andre av oss lurer på er hvordan regjeringen vil sørge for at barn og unge blir lyttet til i klimavurderinger før nye oljetillatelser gis. \n\nMenneskerettsekspertene er entydige på at barn og unge må høres i denne saken. Og de stilte seg helt og fullt bak høringsuttalelsene fra for eksempel Barneombudet og Redd Barna om at barns beste minimum må vurderes over barns levetid.\nGrunnloven slår fast at “Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”. Regjeringen må helt konkret og åpent beskrive hvorfor andre hensynen skal veie tyngre enn barns beste. \n\nHva er det egentlig som er viktigere enn barna våre sin rett til en trygg framtid? Vi vet allerede at utslippene påvirker barnas rett til en trygg framtid, et sunt miljø, en god helse og et livsgrunnlag som kan bære oss og framtidige generasjoner. Det har FNs klimapanel nylig understreket tydelig enda en gang. \n\nI tillegg har barn ifølge grunnloven rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. I dag har regjeringen ingen som helst prosedyre for å ivareta den retten i oljepolitikken. Det er helt uakseptabelt.\n\nI dag svikter regjeringen både i å gjøre de nødvendige vurderingene av klimarisiko, og de svikter i åpenheten som skal sikre demokratisk debatt om beslutningene de tar. Dette er fullstendig uakseptabelt. Regjeringen må snarest gi offentligheten innsyn i beregningene sine av oljeprosjektenes klimaeffekter, slik at det blir mulig for uavhengige fagmiljøer, mediene og innbyggerne å kunne se dem i kortene. NIM er tydelig på at dagens lukkede praksis er i strid med Grunnloven.

Postet:
2022-04-28 13:56:00

Delt innhold:
I dag har det vært et historisk møte i energi- og miljøkomiteen. Det som nå skjer er en gamechanger i norsk oljedebatt. Den høyeste autoriteten på menneskerettigheter i Norge er tydelig på at dagens forvaltning av olje er i strid med grunnloven og at det ikke er rom for å godkjenne ny produksjon av olje og gass innenfor det gjenværende karbonbudsjettet for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. \n\nI morges traff jeg Tale Løkeland Ryste og Tuva Mjelde Refsum fra Natur og Ungdom. De hadde møtt opp for å be meg ta med et spørsmål inn i energi- og miljøkomiteens møte med Norges institusjon for menneskerettigheter. Det de i likhet med mange andre av oss lurer på er hvordan regjeringen vil sørge for at barn og unge blir lyttet til i klimavurderinger før nye oljetillatelser gis. \n\nMenneskerettsekspertene er entydige på at barn og unge må høres i denne saken. Og de stilte seg helt og fullt bak høringsuttalelsene fra for eksempel Barneombudet og Redd Barna om at barns beste minimum må vurderes over barns levetid.\nGrunnloven slår fast at “Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”. Regjeringen må helt konkret og åpent beskrive hvorfor andre hensynen skal veie tyngre enn barns beste. \n\nHva er det egentlig som er viktigere enn barna våre sin rett til en trygg framtid? Vi vet allerede at utslippene påvirker barnas rett til en trygg framtid, et sunt miljø, en god helse og et livsgrunnlag som kan bære oss og framtidige generasjoner. Det har FNs klimapanel nylig understreket tydelig enda en gang. \n\nI tillegg har barn ifølge grunnloven rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. I dag har regjeringen ingen som helst prosedyre for å ivareta den retten i oljepolitikken. Det er helt uakseptabelt.\n\nI dag svikter regjeringen både i å gjøre de nødvendige vurderingene av klimarisiko, og de svikter i åpenheten som skal sikre demokratisk debatt om beslutningene de tar. Dette er fullstendig uakseptabelt. Regjeringen må snarest gi offentligheten innsyn i beregningene sine av oljeprosjektenes klimaeffekter, slik at det blir mulig for uavhengige fagmiljøer, mediene og innbyggerne å kunne se dem i kortene. NIM er tydelig på at dagens lukkede praksis er i strid med Grunnloven.