Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Denne krigen påvirker oss alle 😢\nMen konsekvensene for ukrainske kvinner, menn og barn, spesielt de som blir ofre for seksuell vold og voldtekt, er ufattelig😭\n\nUkrainere er nå ofre for slike forbrytelser.\nDe som overlever er traumatiserte og får arr for livet.\n \nVoldtekt kan resultere i uønskede graviditeter. Derfor må alle land som tar imot flyktninger fra Ukraina gi råd og omsorg. Og trygge aborter må gis til de som trenger det.\n \nMillioner av ukrainere trenger vår hjelp. \nSivilsamfunnet og frivillige organisasjoner må bidra i omsorgen for ofrene. De kan gi rådgivning og behandling sammen med helsepersonell.\n \nVi må være spesielt oppmerksomme på de sårbare gruppene, og at de ikke blir ofre for kriminalitet og utnyttelse i vertslandene.\n\nDet internasjonale samfunnet må gjøre det vi kan for å sikre at det ikke er straffrihet for krigsforbrytelser. Drap på sivile, voldtekt og seksuell vold skal etterforskes, dokumenteres og straffeforfølges. Gjerningsmennene skal straffes.\n\nI mars etablerte vi nettverket Women@PACE i Europarådets Parlamemtarikerforsamling🙋‍♀️\n\n❌Vi krever at myndighetene i medlemslandene gjør alt som står i deres makt for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot kvinner og barn.\n\n❌Vi krever at bruk av seksuell vold og voldtekt som krigsvåpen etterforskes, og gjerningsmennene stilles for retten.\n\n ❌Vi krever at kvinner og jenter som blir gravide etter overgrep får psykologisk støtte og helsehjelp, og at de får tilgang til trygge aborter.

Postet:
2022-04-28 11:41:56

Delt innhold:
Denne krigen påvirker oss alle 😢\nMen konsekvensene for ukrainske kvinner, menn og barn, spesielt de som blir ofre for seksuell vold og voldtekt, er ufattelig😭\n\nUkrainere er nå ofre for slike forbrytelser.\nDe som overlever er traumatiserte og får arr for livet.\n \nVoldtekt kan resultere i uønskede graviditeter. Derfor må alle land som tar imot flyktninger fra Ukraina gi råd og omsorg. Og trygge aborter må gis til de som trenger det.\n \nMillioner av ukrainere trenger vår hjelp. \nSivilsamfunnet og frivillige organisasjoner må bidra i omsorgen for ofrene. De kan gi rådgivning og behandling sammen med helsepersonell.\n \nVi må være spesielt oppmerksomme på de sårbare gruppene, og at de ikke blir ofre for kriminalitet og utnyttelse i vertslandene.\n\nDet internasjonale samfunnet må gjøre det vi kan for å sikre at det ikke er straffrihet for krigsforbrytelser. Drap på sivile, voldtekt og seksuell vold skal etterforskes, dokumenteres og straffeforfølges. Gjerningsmennene skal straffes.\n\nI mars etablerte vi nettverket Women@PACE i Europarådets Parlamemtarikerforsamling🙋‍♀️\n\n❌Vi krever at myndighetene i medlemslandene gjør alt som står i deres makt for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot kvinner og barn.\n\n❌Vi krever at bruk av seksuell vold og voldtekt som krigsvåpen etterforskes, og gjerningsmennene stilles for retten.\n\n ❌Vi krever at kvinner og jenter som blir gravide etter overgrep får psykologisk støtte og helsehjelp, og at de får tilgang til trygge aborter.