Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Viktige gjennomslag for familier og barn som har flyktet fra Ukraina! Vi ruster asylmottakene bedre for å ta imot barna. Vi styrker bemanningen i krisesentrene så sikkerhetsnettet til kvinner på flukt er bedre. Og vi styrker fritidstilbudet så flyktningene får bedre mulighet til et godt hverdagsliv i Norge.

Postet:
2022-04-28 15:43:23

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Kathy Lie på Tinget