Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@danitello80 Det er ingen selvfølge at det blir slik i et marked preget av stor konkurranse. «Forurenser skal betale» er et grunnleggende prinsipp som alle andre næringer forholder seg til. Ingen grunn til at tekstilnæringen skal unntas. Mye annet vi heller skal bruke fellesskapets penger på.

Postet:
2022-04-28 14:42:21