Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Nå må alvoret gå opp for regjeringa og Arbeiderpartiet. Vi risikerer både enda dyrere strøm gjennom sommeren og fare for rasjonering hvis dette fortsetter. Årsaken er en helt uvettig energipolitikk, der man ikke har noe som helst politisk styring på eksporten av kraften og heller ingen styring med prisene. \n\nRegjeringa gjemmer seg bak «inngåtte avtaler». Men i en paragraf i Statnetts konsesjonsvilkår for kablene Nordlink og North Sea Link, (som går til Tyskland og Storbritannia) står det at Norge kan endre vilkårene i konsesjonen «dersom allmenne hensyn gjør det nødvendig». \n\nOg det er åpenbart et allment hensyn å sørge for at det er nok vann i vannmagasinene våre! \n\nSå åpningen fins i avtalene. Det som nå trengs er politisk handlekraft. \n\nKravet fra fagbevegelsen, industrien og folk flest er klart: Politisk kontroll over krafta. Det betyr i praksis en makspris på strøm til alle kunder i Norge og politisk regulering av krafteksporten 💪

Postet:
2022-04-28 09:49:32

Delt innhold:
Nesten all vannkraft solgt ut av Norge
Norske vannkraftverk har gått for full maskin for å produsere inntektsbringende kraft til Europa. Vannmagasinene i Sør-Norge er så godt som tomme. Nå frykter Rødt for rasjonering av strøm i Norge, om ikke regnet snart pøser ned.