Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
I dag har Kari-Anne Jønnes og jeg deltatt i noe som kalles interpellasjonsdebatt, etter initiativ fra Anna Molberg i Arbeids- og sosialkomiteen 🙌😃\n\nRegjeringen har trukket stortingsmeldingen om inkludering som regjeringen Solberg la frem. Anna Molberg hadde derfor invitert ministeren til Stortinget for å diskutere hvordan regjeringen vil følge opp inkluderingdugnaden. Jeg ble ikke betrygget etter debatten og synes det er synd at et viktig arbeid er lagt i en skuff. \n\nHer er stortingsmeldingen som nå ikke behandles:\nhttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-32-20202021/id2856870/\n \nOg her er innlegget jeg holdt:\n\nPresident!\nDet er for mange veier ut av arbeidslivet, og det er dessverre altfor få veier inn. Høyre skal derfor fortsette å jobbe for å skape stadig nye veier inn i arbeidslivet.\n\nHøyre la et godt grunnlag da vi satt i regjering gjennom inkluderingsdugnaden og hvordan vi reformerte integreringsområdet. Videre innførte vi aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere og la frem kompetansereformen Lære hele livet. Vi startet også opp arbeidet med fullføringsreformen, en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående skole.\n\nEt vitnemål eller et fagbrev i hånden er selve inngangsbilletten til arbeid, inntekt og trygghet. Vi må hjelpe enda flere til å mestre skolen mens de er unge. Samtidig må vi bygge opp flere tilbud for voksne som trenger å kvalifisere seg til de ledige jobbene. Videregående er i dag ikke godt nok tilpasset voksne som har jobb, familie og boliglån. En rett til å fullføre blir kun en rett på papiret hvis vi ikke sørger for at systemet er bedre tilpasset voksne.\n\nPå Åkrehamn VGS kan du søke deg inn på en torsdag og starte opp på mandagen. De skreddersyr et opplegg som gjør at den enkelte kan fullføre VGS på sitt vis. Dette er fremtidens skole.\n\nPresident, Høyre gjorde flere viktige grep i regjering. Ungdomsinnsatsen har vært viktig, hvor tidlig oppfølging er sentralt. Videre har individuell jobbstøtte vist seg å være et godt tiltak. Derfor utvidet vi dette.\n\nNå ser vi dessverre at regjeringen gjør porten inn til arbeidslivet smalere, ved å gå til kamp mot bemanningsbransjen. En bransje som hver dag sørger for at folk får en fot innenfor. Hos Nortura har de inngått samarbeid med Manpower om å utdanne kjøttskjærere. De har delt opp operasjonen i 16 deler, og starter opplæring med flere innenfor fire områder om gangen, med mål om fullført fagbrev etter hvert. Vi trenger norske kjøttskjærere. I fjor sommer hadde Manpower et samarbeid med ASKO hvor folk fikk sertifikatet og sommerjobb hos ASKO. Etter sommeren hadde Manpower viktig kompetanse å betjene arbeidsmarkedet med, i en bransje som skriker etter folk. Flere hadde også fått en fot innenfor. Dette er en viktig del av bemanningsbransjen som dessverre aldri får spalteplass i avisene. Vi må gi rom for aktører som Manpower, ikke begrense dem.\n\nStortingsmeldingen som regjeringen har trukket trakk frem behovet for å legge bedre til rette for at sosiale entreprenører og ideelle virksomheter kan delta ved anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak\n\nMange Nav-ansatte jeg har snakket med har sagt at de finner gode løsninger for den enkelte i hverdagen, men at de savner støtten fra oss på at det er greit. Da må vi gi dem handlingsrom og insentiver til å innovere og gi Nav den ryggdekningen de trenger for å inngå samarbeid med aktører som vil bidra. Også når de er private.\n\nVi må tenke nytt for å få sosial innovasjon.\n\nI Asker kommune ser de på velferd som en investering, ikke en utgift, og gir utsatte personer helhetlig hjelp over en lenger periode. En ung gutt opplevde det som at han for første gang ble valgt ut først på fotballaget, og en far fikk raskere og bedre hjelp, samtidig som han slapp å ta fri fra jobben gjentatte ganger for å delta på alle møtene.\n\nDette er fremtidens velferdssamfunn. Dette må vi ha mer av.\n\nSkal offentlig sektor være dimensjonert for å tilby gode tjenester og nødvendig hjelp til innbyggerne må vi tillate at private aktører kan bidra. Skal vi bygge skreddersøm rundt den enkelte, kan ikke staten peke ut en tilbyder. Vi trenger sosial innovasjon og samhandling for å lykkes med inkluderingsdugnaden.\n\nVi må også ta et oppgjør med våre fordommer dersom vi skal lykkes. Jeg pleier å si litt spøkefullt at inkluderingsdugnaden først og fremst handler om at dere aksepterer at jeg som kvinne deltar i arbeidslivet, uten å beskyldes for å drive med selvrealisering og vanskjøtsel av ungene. Jeg har tross alt valgt å få dem selv får jeg høre.\n\nAndre får spørsmål om hva som feiler dem. Ingen spør dem hva de trenger. Vi glemmer stadig at det som hemmer deg ikke definerer deg.\n\nHELT MED sin sosiale innovasjon har ført til at enda flere får delta. Mange av dem var lagt bort og glemt av samfunnet. Nå har både de og familiene fått en ny hverdag. Det er gledelig at et flertall i Stortinget nå ber regjeringen sikre en bedre oppfølging av dem som er i varig tilrettelagt arbeid, etter modell av HELT MED. Også her var regjeringspartiene imot og mente at systemet var godt nok som det var.\n\nHøyre skal alltid utfordre systemet dersom det ikke har det enkelte menneske i sentrum. Klarer vi ikke å samhandle bedre, går vi glipp av viktige ressurser i samfunnet. Vi blir også et fattigere samfunn.\n\nFor mangfold lønner seg, men da må alle få bidra, også i inkluderingsdugnaden. Da skaper vi flere veier inn i arbeidslivet.

Postet:
2022-04-26 18:29:46

Delt innhold:
I dag har Kari-Anne Jønnes og jeg deltatt i noe som kalles interpellasjonsdebatt, etter initiativ fra Anna Molberg i Arbeids- og sosialkomiteen 🙌😃\n\nRegjeringen har trukket stortingsmeldingen om inkludering som regjeringen Solberg la frem. Anna Molberg hadde derfor invitert ministeren til Stortinget for å diskutere hvordan regjeringen vil følge opp inkluderingdugnaden. Jeg ble ikke betrygget etter debatten og synes det er synd at et viktig arbeid er lagt i en skuff. \n\nHer er stortingsmeldingen som nå ikke behandles:\nhttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-32-20202021/id2856870/\n \nOg her er innlegget jeg holdt:\n\nPresident!\nDet er for mange veier ut av arbeidslivet, og det er dessverre altfor få veier inn. Høyre skal derfor fortsette å jobbe for å skape stadig nye veier inn i arbeidslivet.\n\nHøyre la et godt grunnlag da vi satt i regjering gjennom inkluderingsdugnaden og hvordan vi reformerte integreringsområdet. Videre innførte vi aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere og la frem kompetansereformen Lære hele livet. Vi startet også opp arbeidet med fullføringsreformen, en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående skole.\n\nEt vitnemål eller et fagbrev i hånden er selve inngangsbilletten til arbeid, inntekt og trygghet. Vi må hjelpe enda flere til å mestre skolen mens de er unge. Samtidig må vi bygge opp flere tilbud for voksne som trenger å kvalifisere seg til de ledige jobbene. Videregående er i dag ikke godt nok tilpasset voksne som har jobb, familie og boliglån. En rett til å fullføre blir kun en rett på papiret hvis vi ikke sørger for at systemet er bedre tilpasset voksne.\n\nPå Åkrehamn VGS kan du søke deg inn på en torsdag og starte opp på mandagen. De skreddersyr et opplegg som gjør at den enkelte kan fullføre VGS på sitt vis. Dette er fremtidens skole.\n\nPresident, Høyre gjorde flere viktige grep i regjering. Ungdomsinnsatsen har vært viktig, hvor tidlig oppfølging er sentralt. Videre har individuell jobbstøtte vist seg å være et godt tiltak. Derfor utvidet vi dette.\n\nNå ser vi dessverre at regjeringen gjør porten inn til arbeidslivet smalere, ved å gå til kamp mot bemanningsbransjen. En bransje som hver dag sørger for at folk får en fot innenfor. Hos Nortura har de inngått samarbeid med Manpower om å utdanne kjøttskjærere. De har delt opp operasjonen i 16 deler, og starter opplæring med flere innenfor fire områder om gangen, med mål om fullført fagbrev etter hvert. Vi trenger norske kjøttskjærere. I fjor sommer hadde Manpower et samarbeid med ASKO hvor folk fikk sertifikatet og sommerjobb hos ASKO. Etter sommeren hadde Manpower viktig kompetanse å betjene arbeidsmarkedet med, i en bransje som skriker etter folk. Flere hadde også fått en fot innenfor. Dette er en viktig del av bemanningsbransjen som dessverre aldri får spalteplass i avisene. Vi må gi rom for aktører som Manpower, ikke begrense dem.\n\nStortingsmeldingen som regjeringen har trukket trakk frem behovet for å legge bedre til rette for at sosiale entreprenører og ideelle virksomheter kan delta ved anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak\n\nMange Nav-ansatte jeg har snakket med har sagt at de finner gode løsninger for den enkelte i hverdagen, men at de savner støtten fra oss på at det er greit. Da må vi gi dem handlingsrom og insentiver til å innovere og gi Nav den ryggdekningen de trenger for å inngå samarbeid med aktører som vil bidra. Også når de er private.\n\nVi må tenke nytt for å få sosial innovasjon.\n\nI Asker kommune ser de på velferd som en investering, ikke en utgift, og gir utsatte personer helhetlig hjelp over en lenger periode. En ung gutt opplevde det som at han for første gang ble valgt ut først på fotballaget, og en far fikk raskere og bedre hjelp, samtidig som han slapp å ta fri fra jobben gjentatte ganger for å delta på alle møtene.\n\nDette er fremtidens velferdssamfunn. Dette må vi ha mer av.\n\nSkal offentlig sektor være dimensjonert for å tilby gode tjenester og nødvendig hjelp til innbyggerne må vi tillate at private aktører kan bidra. Skal vi bygge skreddersøm rundt den enkelte, kan ikke staten peke ut en tilbyder. Vi trenger sosial innovasjon og samhandling for å lykkes med inkluderingsdugnaden.\n\nVi må også ta et oppgjør med våre fordommer dersom vi skal lykkes. Jeg pleier å si litt spøkefullt at inkluderingsdugnaden først og fremst handler om at dere aksepterer at jeg som kvinne deltar i arbeidslivet, uten å beskyldes for å drive med selvrealisering og vanskjøtsel av ungene. Jeg har tross alt valgt å få dem selv får jeg høre.\n\nAndre får spørsmål om hva som feiler dem. Ingen spør dem hva de trenger. Vi glemmer stadig at det som hemmer deg ikke definerer deg.\n\nHELT MED sin sosiale innovasjon har ført til at enda flere får delta. Mange av dem var lagt bort og glemt av samfunnet. Nå har både de og familiene fått en ny hverdag. Det er gledelig at et flertall i Stortinget nå ber regjeringen sikre en bedre oppfølging av dem som er i varig tilrettelagt arbeid, etter modell av HELT MED. Også her var regjeringspartiene imot og mente at systemet var godt nok som det var.\n\nHøyre skal alltid utfordre systemet dersom det ikke har det enkelte menneske i sentrum. Klarer vi ikke å samhandle bedre, går vi glipp av viktige ressurser i samfunnet. Vi blir også et fattigere samfunn.\n\nFor mangfold lønner seg, men da må alle få bidra, også i inkluderingsdugnaden. Da skaper vi flere veier inn i arbeidslivet.