Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
- Denne regjeringen setter #trafikksikkerhet høyt. En effektiv og sikker mobilitet er helt avgjørende for å få landet vårt til å gå rundt, sa @joinnyg på #trafikksikkerhetskonferansen til @tryggtrafikk. https://t.co/n9TyKfydBa

Emneknagger:

Postet:
2022-04-27 09:16:49