Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Vi skal tilbake til et styrka kulturliv! 🙌\n\nEn av årets viktigste rapporter kom i går, nemlig Kulturrådet og Norsk filminstitutts analyse av pandemiens konsekvenser for kultursektoren. Selv om korona har ramma kulturbransjen hardt, viser rapporten at de statlige støtteordningene i hovedsak har truffet sektoren godt. \n\nI tillegg til å være et godt kunnskapsgrunnlag for stoda i kulturpolitikken peker rapporten på mulige tiltak vi kan vurdere framover for å ytterligere styrke norsk kulturliv i hele landet. Det gleder vi oss til å se nærmere på.\n\nDet aller viktigste er at vi ikke trenger å finne opp hjulet på ny - rapporten viser at vi har allerede gode verktøy, og mye av arbeidet framover dreier seg om å gjøre mer av det som funker. \n\nEtter to år med nedstenging er det ingen tvil om at samfunnet trenger et sterkt, bredt og mangfoldig kulturliv.\n\nVi skal ha et sterkt kulturliv i hele landet, der alle har tilgang til kunst og kultur, uavhengig av bakgrunn og lommebok. Kulturfolk er også arbeidsfolk, og derfor ønsker vi å styrke kunstnerøkonomien og de sosiale rettighetene til kulturarbeidere. \n\nVi skal sterkere tilbake! 💪

Postet:
2022-04-26 13:33:17

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anette Trettebergstuen