Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Oppsiktsvekkende å se hva arbeidsministeren svarer om innleie i denne saken: \n\n– Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og bemanningsbransjens rolle og omfang må begrenses, sier Persen.\n\n– Vi mener det gir oss et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig, der det blir investert mer i de ansattes kompetanse, sier Persen.\n\nMinisteren har åpenbart ikke nok kunnskap om den mangfoldige bransjen hun omtaler. Rekvalifisering og kompetanseheving er en sentral del av arbeidet bemanningsselskapene bidrar med. De gir folk en fot innenfor og hjelper tusenvis ut i fast jobb. Dessuten er hele og faste stillinger hovedregelen i norsk arbeidsliv. Fafo har flere ganger sett på andel innleie og fant at om lag 1,7 – 1,9 prosent av årsverk og lønnstakerne var innleide per 2019. \n\nDet er ikke å fortrenge faste ansettelser. \n\nHer er et blogginnlegg jeg hadde om innleie i 2019, hvor jeg tar til orde for at strengere innleieregler raserer arbeidslivet.\n\nArbeiderpartiet varsler igjen en kamp mot bemanningsbransjen. «Vi ser og hører historier», skriver de i en rekke kronikker som går land og strand. De ønsker igjen en debatt om innleie, under ett år etter at Stortinget gjorde vesentlige innstramminger.\n\nOm vi nå skulle gjort det enda vanskeligere å leie inn folk, er det de seriøse bemanningsbyråene og virksomhetene som blir skadelidende.\n\nLa oss heller sørge for at vi har et ryddig og organisert arbeidsliv, med bemanningsbransjen på lag. Det fortjener bransjen. De jobber hver dag for at folk skal komme seg inn i arbeidslivet, samtidig som næringslivet har nødvendig fleksibilitet til å kunne drive lønnsomt.\n\nHovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være faste ansettelser. Det gir forutsigbarhet for arbeid og inntekt. Høyre og regjeringen har fått gjennomslag for en bedre definisjon av faste ansettelser – som nettopp sikrer bedre forutsigbarhet for arbeid og lønn.\n\nNorge har et trygt og godt arbeidsliv. De aller fleste overholder lover og regler, men det finnes de som utnytter systemet og menneskene rundt seg. Det er uakseptabelt. Vi har derfor jobbet kontinuerlig med å slå ned på arbeidslivkriminalitet og useriøse aktører siden regjeringsskiftet i 2013.\n\nAps forslag går utover arbeidssøkerne\n\nMange bedrifter og arbeidsplasser er imidlertid avhengige av innleid arbeidskraft for å få det til å gå rundt. Vi ønsker alle å slå ned på useriøse aktører som bryter regelverket, men vi må ikke bruke dårlige virkemidler. Aps forslag vil straffe alle bedrifter landet rundt, selv om problemet stort sett er begrenset til bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området. Det er uansvarlig, urettferdig og usosialt. Ekstra ille blir det når tiltakene rammer de som sitter aller nederst ved bordet – de som strever med å finne seg en jobb.\n\nJeg har selv jobbet med rekruttering i mange år, og kjenner meg ikke igjen i den historiefortellingen venstresiden har om bemanningsbransjen. Denne bransjen hjalp meg med rekrutteringer, samtidig som de ga rask hjelp ved produksjonstopper. De ga også sjansen til mange av dem som var lengst unna en jobb. For dem betyr jobben alt. En ny sjanse til å forsørge seg selv.\n\nDet skremmer meg at venstresiden ikke ser dette. Arbeidslivet er ikke svart/hvitt, og trenger ikke reguleringer kun basert på ytterpunkter. De aller fleste forholder seg til regelverket og har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Det er også gjort betydelige endringer i bransjen, i samarbeid med partene i arbeidslivet.\n\nVi bør derfor slutte å svartmale denne bransjen, som definitivt har livets rett.\n\nUten bemanningsselskaper blir det færre ansatte til å ta unna de store produksjonstoppene enkelte bedrifter har. Det vil både de som sliter med å finne seg en jobb, og norske arbeidsplasser tape på.

Postet:
2022-04-25 10:24:47

Delt innhold:
Arild frykter konsekvensene av Hadia Tajiks ryddesjau: – Det er dramatisk
Mener små oljebedrifter langs kysten vil få et stort problem dersom regjeringen får det som de vil.