Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Et eksempel på det vi kaller Forskjells-Norge: Når prisene på mat, strøm, bensin og bolig øker, mens sosialhjelpssatsene underreguleres – da får de svakest stilte dårligere råd. Og da øker forskjellene. Derfor bør det være et absolutt minimumskrav å justere årets satser i tråd prisveksten.\n\n#sosialhjelp #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2022-04-25 08:02:48