Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
God leder i Nordlys: «I dag er det et kraftoverskudd i nord, og Statnett ønsker å øke hastigheten for utbyggingen av kabler som kan omfordele dette overskuddet.\n\nDen nordnorske industriutviklingen og de nordnorske forbrukerne blir den tapende part. Kraftoverskuddet som kunne ha blitt brukt til å satse på grønn industri i landsdelen, vil bli spist opp og sendt ut av landsdelen.\n\nDen såkalte utjevninga av kraftprisene betyr, noe Rødt korrekt påpeker, at det vil bli mye dyrere for strøm i nord og marginalt billigere for strøm i Sør-Norge.»\n\nOgså enig med Nordlys i at denne kampen ikke er over - politikerne kan ikke overkjøre folk på denne måten!

Postet:
2022-04-23 15:35:23

Delt innhold:
Et svik mot Nord-Norge
Utbyggingen av overføringskabler for strøm mellom Nord- og Sør-Norge kan fremskyndes, ifølge et flertall på Stortinget. De nordnorske representantene har snublet og sviktet sine velgere.