Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Varmeste sommer!\n\nSommeren i fjor er den varmeste som er registrert. Den nyheten kom samtidig med en OECD rapport som slår fast at Norge ikke når sine miljømål, om vi ikke legger om kursen.\n\nAntall truede arter øker pga av vårt voldsomme forbruk av natur. Utslippene av klimagasser vil kun kuttes med 20 %, ikke 55 %, slik målet er. Mye pga utslippene fra oljeselskapene. \n\nHeldigvis kan vi gjøre noe. Vi har alle muligheter. De må vi bruke. Men vi må starte nå. Vi må ta vare på naturen, stanse den voldsomme nedbygginga som skjer i store deler av landet og vi må si nei til ny oljeleting. For å nevne noe. Men jobben må starte nå.

Postet:
2022-04-22 13:18:17

Delt innhold:
OECD kritiserer Norges klimainnsats: Ligger ikke an til å nå målene
Norge må gjøre noe drastisk med støtten til olje og landbruk, slår OECD fast. Fortsetter vi som før, klarer vi bare å kutte 20 prosent av utslippene innen 2030.