Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Gratulerer med dagen! 🌈 For femti år siden vant modige skeive aktivister kampen mot paragrafene som gjorde det ulovlig for menn å ha sex eller være samboere. Takk til alle som har fått foran i homokampen! 👏\n\nMange kamper gjenstår: https://t.co/DsSrKLTNSo https://t.co/WD8QNk9FFY

Postet:
2022-04-21 08:01:00

Delt innhold:
Skeiv politikk
Kampen for like rettigheter er ikke over. De Grønne støtter kampen for en bedre skeiv politikk i Norge og ellers i verden. Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. Forby konverterinsgterapi Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning. At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og