Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Høyre er tydelige på at vi må hjelpe dem sliter etter pandemien. Alle barn har rett til å lære. \n\nEn vente og se-holdning er ikke det elevene trenger nå. Nå trengs det tydelige prioriteringer. \n\nDet er mange år siden vi forlot “puggeskolen”, der barn var krukker som bare kunne fylles med kunnskap.\n\nElevenes læring er mangfoldig, noe også skolen må gjenspeile. Men vi vet at de som taper på en skole som ikke stiller krav; uten fraværsgrense, uten eksamen og uten fokus på lesing, skriving og regning, er de elevene som allerede stiller svakest. De ressurssterke barna klarer seg nok uansett, men for å ivareta alle barn trenger vi en skole som stiller krav og tør å bry seg.

Postet:
2022-04-20 10:36:43