Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har invitert veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene til et møte onsdag 20. april for å markere at det 21. april er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Møtet blir tegnspråktolket. Følg møtet direkte her på Facebook eller på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/50-ar-siden-avkriminaliseringen-av-homofili-mote-20.-april/id2908612/år siden avkriminaliseringen av homofili - møte 20. april - regjeringen.no

Postet:
2022-04-20 13:00:16

Delt innhold:
Regjeringen markerer 50 år siden avkriminaliseringen av homofili