Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Atomkraft - nei takk!\n\nDette stod på en gul button med blomst på åttitallet. Kampen mot atomkrafta var sterk. I Norge ble den kronet med seier. Uansett hvor atomkraftingeniørene kom, ble de avvist. Avvist av folk som ikke ville ha et atomkraftverk i sin nærhet. \n\nDerfor ble det aldri bygget noe atomkraftverk i Norge. Det skal vi være glade for. Men nå har debatten dukket opp igjen, i flere parti. Flere mener vi må ha atomkraft for å kutte utslipp av klimagasser. Jeg mener vi har andre og bedre løsninger. Enøk, sol og havvind er noen eksempler. Dessuten sier han som drifta en av de to forskningsreaktorene i Norge at det vil ta minst 25 år å bygge atomkraftverk i Norge. Vi må ha løst klimakrisen før den tid. \n\nHan sier også at vi ikke har noen kompetanse på atomkraft. Så først må vi utdanne atomkrafteksperter, så starter en tøff diskusjon om hvor et atomkraftverk skal ligge. Blir vi ferdig med den må vi diskutere hvor vi skal lagre avfallet sikkert i mange tusen år. Alt dette tar lang tid. Atomkraft er ikke noen quick fix. \n\nI Norge sliter deler av reindrifta fortsatt med de store skadevirkningene av Tsjernobyl ulykken 26. april 1986. Selv om dagens atomkraftverk er mye sikrere enn Tsjernobylverket er de ikke fri for risiko. \n\nDessuten, atomkraft er avhengig av en trygg og stabil styring i flere tusen år. Flere av atomkraftverken i EU er russisk bygde og har service avtaler med russiske selskap. Det er ikke veldig trygt gitt dagens situasjon. \n\nSå, jeg sier fortsatt nei til atomkraft. La oss bruke tiden og kreftene på det som løser klimakrisen nå.

Postet:
2022-04-20 14:56:16

Delt innhold:
Atomkraft - nei takk!\n\nDette stod på en gul button med blomst på åttitallet. Kampen mot atomkrafta var sterk. I Norge ble den kronet med seier. Uansett hvor atomkraftingeniørene kom, ble de avvist. Avvist av folk som ikke ville ha et atomkraftverk i sin nærhet. \n\nDerfor ble det aldri bygget noe atomkraftverk i Norge. Det skal vi være glade for. Men nå har debatten dukket opp igjen, i flere parti. Flere mener vi må ha atomkraft for å kutte utslipp av klimagasser. Jeg mener vi har andre og bedre løsninger. Enøk, sol og havvind er noen eksempler. Dessuten sier han som drifta en av de to forskningsreaktorene i Norge at det vil ta minst 25 år å bygge atomkraftverk i Norge. Vi må ha løst klimakrisen før den tid. \n\nHan sier også at vi ikke har noen kompetanse på atomkraft. Så først må vi utdanne atomkrafteksperter, så starter en tøff diskusjon om hvor et atomkraftverk skal ligge. Blir vi ferdig med den må vi diskutere hvor vi skal lagre avfallet sikkert i mange tusen år. Alt dette tar lang tid. Atomkraft er ikke noen quick fix. \n\nI Norge sliter deler av reindrifta fortsatt med de store skadevirkningene av Tsjernobyl ulykken 26. april 1986. Selv om dagens atomkraftverk er mye sikrere enn Tsjernobylverket er de ikke fri for risiko. \n\nDessuten, atomkraft er avhengig av en trygg og stabil styring i flere tusen år. Flere av atomkraftverken i EU er russisk bygde og har service avtaler med russiske selskap. Det er ikke veldig trygt gitt dagens situasjon. \n\nSå, jeg sier fortsatt nei til atomkraft. La oss bruke tiden og kreftene på det som løser klimakrisen nå.