Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
– Med de stigende prisene på mat og drivstoff, ser jeg ikke hvordan det skal gå an å leve på sosialhjelpssatsene vi har i dag, sier Anita Lesteberg, leder av Føl Norge. \n\nMarie Sneve Martinussen peker på at kjøpekraften til de som lever på sosialhjelpen nå går ned: \n\n– Et absolutt minimumskrav i revidert nasjonalbudsjett må være å justere årets satser med prisveksten, sier Martinussen.

Postet:
2022-04-19 14:44:38

Delt innhold:
Flere partier vil øke sosialhjelpen – regjeringen stritter imot
SV, Rødt og Venstre ønsker seg økte satser for økonomisk sosialhjelp. Regjeringen har ingen planer om endring.