Person / Aktør:
Ove Trellevik
Ove Trellevik
Parti: H

Innlegg:
RT @AslakBerge1: Slam og gamle paller kunne drevet brønnbåten til Nordlaks i et halvt år https://t.co/FJwF8ZdHM9 via @ilaksno

Postet:
2022-04-19 13:14:26

Delt innhold:
Slam og gamle paller kunne drevet brønnbåten til Nordlaks i et halvt år
Kartlegger potensielt råstoff for biogass i Vesterålen. Sintef Helgeland har kartlagt hvor det oppstår avfallsmasser som treflis, gjødsel, slam, våtorganisk avfall og ensilasje fra utvalgte næringsaktører i Vesterålen. Samtidig har de sett på hva som kan være mulig å få ut av det i form av energi, skriver Bladet Vesterålen. Summen av alt organisk avfall […]