Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Skulking og skolevegring er to vanlige typer skolefravær, men det finnes ikke nøyaktige tall over hvor mange elever som har udokumentert fravær fra skolen.\n\nAt det ikke finnes tall, gjør at det blir mye synsing om hvor stort problem skolefraværet egentlig er i norsk skole, ifølge førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.\n\nHun har etterlyst et nasjonalt registreringssystem for å få oversikt over elevenes fravær og fraværsmønsteret.\n\n– Skoler og PPT rapporterer at skolevegring øker, men hva med skulk? Det kan bli mye synsing, og derfor er det viktig å vite hvordan situasjonen faktisk er på den enkelte skole og nasjonalt, sier Havik i denne saken: https://www.uis.no/nb/laringsmiljosenteret/vi-vet-ikke-hvor-stort-problemet-med-skolefravaer-egentlig-er\n\nMathilde Tybring-Gjedde og jeg tar nå til orde for at vi gjør noe med dette. Vi trenger mer informasjon for å sette inn de riktige tiltakene og lære av hverandre.

Postet:
2022-04-11 08:26:22

Delt innhold:
Vil innføre nasjonalt fraværsregister i grunnskolen for å redusere fravær
Tomme pulter preger barne- og ungdomsskolene etter pandemien. Nå ønsker Høyre et nytt system for føring av fravær.