Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Hit kom den tyske sendemannen 9. april 1940. Regjeringen satt samlet i 3. etasje på utenriksministerens kontor. Svaret var nei. Tankene i dag går til det ukrainske folk som forsvarer sitt land mot en ny invasjonskrig i Europa. 🇺🇦 Aldri mer 9. april.🇳🇴 https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/ansvarsomrader/forloperne/1905-1945/1940-norges-forste-nei/id2405916/

Postet:
2022-04-09 11:33:35

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt