Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Medievanane våre og mediemarknaden er i rask endring. Samtidig har det sjeldan vore viktigare med kunnskapsbasert journalistikk og frie, uavhengige medium. 📲🗞🔏\n\nVi vil endre pressestøtta og sender nå ut forslag til endringar på høyring. Kom med innspel!

Postet:
2022-04-08 10:14:56

Delt innhold:
Medievanane våre og mediemarknaden er i rask endring. Samtidig har det sjeldan vore viktigare med kunnskapsbasert journalistikk og frie, uavhengige medium. 📲🗞🔏\n\nVi vil endre pressestøtta og sender nå ut forslag til endringar på høyring. Kom med innspel!