Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
NATOs utenriksministrermøte i dag.

Postet:
2022-04-07 15:40:14