Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
I dag behandlet vi en viktig sak for elever som hadde planlagt å søke et litt annet tilbud til høsten. \n\nBlant annet en sak som angår Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole - NRG-U. \n\nSaken er at åtte friskoler nå ikke får behandlet sine søknader i påvente av at den nye regjeringen ønsker å endre friskoleloven. Statsråden har begrunnet stopp i søknadsbehandlingen med at det demokratiske flertallet har skiftet. \n\nI dag utfordret jeg statsråden på om hun var enig i prinsippet om at lovene i dette landet skal gjelde frem til de er opphevet. Dessverre ser det ut som om regjeringspartiene stemmer mot å oppheve frys-vedtaket i morgen. \n\nKunnskapsministeren sa i debatten at hun skulle ønske skoledebattene handlet mer om kvalitet og innhold, heller enn hvem som drev skolene. Et paradoks med tanke på at det er hennes regjering som nå har satt en stopper for skoler der tilbudet er klart, elevene er klare, næringslivet heier og kommunene lokalt ønsker det. \n\nI dag sto dessverre ideologi øverst for regjeringspartiene, og flere av innleggene holdt seg ikke til saken som omhandlet behandlingen av de åtte skolene som rammes av frysvedtaket. \n\nHer er innlegget mitt fra debatten: \n\nDet handler om ideologi i det store, men i det små handler det om skoler som har forholdt seg til gjeldende regelverk og om elevers drømmer og muligheter. Skoler som har vært i dialog med næringsliv, kommuner og fylkeskommuner med mål om å lage et tilbud som både trengs og er etterspurt lokalt. \n\nVi har respekt for at regjeringen har et annet syn enn det vi har på friskoler. Men det er vanskelig å forstå at de nå rammer aktører som har forholdt seg til gjeldende lovverk. \n\nBegrunnelsen er at det politiske flertallet i Stortinget er endret. Mens forrige regjering mente at friskoler er et viktig alternativ for de få som ønsker et alternativ til den offentlige skolen og at det skaper et større mangfold ønsker regjeringen en ny retning. Det tar vi til etterretning. \n\nMen saken i dag handler om forutsigbarhet og respekt for noen få aktører som har bidratt til det viktige samfunnsoppdraget vårt med å utdanne flere. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen nå ikke vil behandle søknadene til de 8 skolene som har søkt etter gjeldende regelverk. Det gir liten forutsigbarhet i saksbehandlingen og rammer dem som har forholdt seg til gjeldende lover og regelverk.\n\nDenne saken burde ikke handle om ideologi. Det burde handle om sunn fornuft, og at en forholder seg til gjeldende regler og lovverk. \n\nFor i lovproposisjonen til friskoleloven av 2015 står det: «Departementet legger til grunn at hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis. Forvaltningsrettslige prinsipper om krav til saklighet og likebehandling sikrer at vedtakene ikke blir vilkårlige.» \n\nDet er en utfordring dersom vi skal ha en rettstilstand hvor skjønnsmessige forvaltningsvedtak kan utsettes behandling frem til myndighetene ønsker å behandle den. Kun på grunnlag av skiftende, og ikke formelt stadfestede, politiske holdninger.\n\nUnder høringen var det påtagelig hvordan regjeringspartiene stilte spørsmål ved det ideologiske og prinsipielle rundt friskoler, og ikke selve frysvedtaket. Det samme ser vi i salen i dag. Regjeringspartiene snakker om den store debatten rundt friskoler, men det er ikke hva saken i dag handler om. Det er frysvedtaket som er kjernen i denne saken. Frysvedtaket foregriper Stortingets behandling av en ikke enda fremlagt lovendring. Søknadene som er stilt i bero, er levert i henhold til retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. De har lagt ned arbeid i planlegging og drift og samarbeidet med vertskommunene for å finne gode løsninger. \n\nOffentlig forvaltning bør kjennetegnes av forutsigbarhet og rettferdighet. I dag går regjeringspartiene i en motsatt retning. Det rammer elever som hadde drømt om å få gå på en skole de trodde skulle komme.

Postet:
2022-04-07 18:18:51

Delt innhold:
I dag behandlet vi en viktig sak for elever som hadde planlagt å søke et litt annet tilbud til høsten. \n\nBlant annet en sak som angår Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole - NRG-U. \n\nSaken er at åtte friskoler nå ikke får behandlet sine søknader i påvente av at den nye regjeringen ønsker å endre friskoleloven. Statsråden har begrunnet stopp i søknadsbehandlingen med at det demokratiske flertallet har skiftet. \n\nI dag utfordret jeg statsråden på om hun var enig i prinsippet om at lovene i dette landet skal gjelde frem til de er opphevet. Dessverre ser det ut som om regjeringspartiene stemmer mot å oppheve frys-vedtaket i morgen. \n\nKunnskapsministeren sa i debatten at hun skulle ønske skoledebattene handlet mer om kvalitet og innhold, heller enn hvem som drev skolene. Et paradoks med tanke på at det er hennes regjering som nå har satt en stopper for skoler der tilbudet er klart, elevene er klare, næringslivet heier og kommunene lokalt ønsker det. \n\nI dag sto dessverre ideologi øverst for regjeringspartiene, og flere av innleggene holdt seg ikke til saken som omhandlet behandlingen av de åtte skolene som rammes av frysvedtaket. \n\nHer er innlegget mitt fra debatten: \n\nDet handler om ideologi i det store, men i det små handler det om skoler som har forholdt seg til gjeldende regelverk og om elevers drømmer og muligheter. Skoler som har vært i dialog med næringsliv, kommuner og fylkeskommuner med mål om å lage et tilbud som både trengs og er etterspurt lokalt. \n\nVi har respekt for at regjeringen har et annet syn enn det vi har på friskoler. Men det er vanskelig å forstå at de nå rammer aktører som har forholdt seg til gjeldende lovverk. \n\nBegrunnelsen er at det politiske flertallet i Stortinget er endret. Mens forrige regjering mente at friskoler er et viktig alternativ for de få som ønsker et alternativ til den offentlige skolen og at det skaper et større mangfold ønsker regjeringen en ny retning. Det tar vi til etterretning. \n\nMen saken i dag handler om forutsigbarhet og respekt for noen få aktører som har bidratt til det viktige samfunnsoppdraget vårt med å utdanne flere. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen nå ikke vil behandle søknadene til de 8 skolene som har søkt etter gjeldende regelverk. Det gir liten forutsigbarhet i saksbehandlingen og rammer dem som har forholdt seg til gjeldende lover og regelverk.\n\nDenne saken burde ikke handle om ideologi. Det burde handle om sunn fornuft, og at en forholder seg til gjeldende regler og lovverk. \n\nFor i lovproposisjonen til friskoleloven av 2015 står det: «Departementet legger til grunn at hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis. Forvaltningsrettslige prinsipper om krav til saklighet og likebehandling sikrer at vedtakene ikke blir vilkårlige.» \n\nDet er en utfordring dersom vi skal ha en rettstilstand hvor skjønnsmessige forvaltningsvedtak kan utsettes behandling frem til myndighetene ønsker å behandle den. Kun på grunnlag av skiftende, og ikke formelt stadfestede, politiske holdninger.\n\nUnder høringen var det påtagelig hvordan regjeringspartiene stilte spørsmål ved det ideologiske og prinsipielle rundt friskoler, og ikke selve frysvedtaket. Det samme ser vi i salen i dag. Regjeringspartiene snakker om den store debatten rundt friskoler, men det er ikke hva saken i dag handler om. Det er frysvedtaket som er kjernen i denne saken. Frysvedtaket foregriper Stortingets behandling av en ikke enda fremlagt lovendring. Søknadene som er stilt i bero, er levert i henhold til retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. De har lagt ned arbeid i planlegging og drift og samarbeidet med vertskommunene for å finne gode løsninger. \n\nOffentlig forvaltning bør kjennetegnes av forutsigbarhet og rettferdighet. I dag går regjeringspartiene i en motsatt retning. Det rammer elever som hadde drømt om å få gå på en skole de trodde skulle komme.