Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Fiskerinæringen opplever dobling av drivstoffutgiftene. Eg utfordra fiskeriministeren i spørretimen om han vil følge FrP å fjerne co2 avgiften, sette ned drivstoffavgiftene og åpne for at båtene kan samarbeide om kvotene for å redusere antal turer.

Postet:
2022-04-07 08:43:29