Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@TaHin75531278 @audunlysbakken MDG har lenge teke til orde for bråstopp i nedbygging av norsk natur - vi går inn for netto null naturtap, og krev ei lov mot nedbygging av natur. https://t.co/HXYlNq7ORb

Postet:
2022-04-07 13:15:07

Delt innhold:
MDG krever naturlov - full stans i nedbygging av natur
Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne går inn for en ny, overordnet Naturlov etter modell fra klimaloven. Målene skal være null netto tap av natur innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 prosent forbedring innen 2050.