Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Russland sine krigsbrotsverk i Ukraina er dei verste i Europa sidan 1945. Noreg må no umiddelbart slutte seg til stenging av hamner og andre forsterka sanksjonstiltak varsla av EU i dag @Venstre @db_nyheter https://t.co/xSfkuGsXTK

Postet:
2022-04-05 18:21:08

Delt innhold:
Krever umiddelbart grep fra Norge
Nå foreslår EU å stenge havner for russiske fartøy. Venstre krever at regjeringen tar umiddelbart grep og følger etter.