Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
For første gang flagger vi med NATO-flagget utenfor Utenriksdepartementet. 4. april 1949 ble NATO-pakten undertegnet.

Postet:
2022-04-04 18:24:35

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt