Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Fantastisk dag på Frøya 💙 \n\nHøyre lager ny integreringspolitikk, og i dag besøkte jeg blant annet Nordskag oppvekstsenter. I barnehagen 80 % av barna fremmedspråklige. Da trengs god norskopplæring og tett oppfølging av barna. Det er viktig at barn kan godt norsk før de begynner på skolen for å gi de best mulig opplæring 💙

Postet:
2022-04-04 19:18:21

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Mari Holm Lønseth