Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Frivilligheten er noe av det mest dyrebare vi har i Norge, de skaper møteplasser, opplevelser, mestring, inkludering og samhold. Derfor er de en så viktig del av den store dugnaden med å ta imot og inkludere de mange som kommer til Norge på flukt fra Ukraina.

Postet:
2022-04-02 19:51:32

Delt innhold:
Regjeringen ønsker å styrke frivillige organisasjoners arbeid for barn og voksne som kommer til Norge, spesielt fra Ukraina. Frivillige organisasjoner er med på å skape en stabil hverdag i en ellers kaotisk situasjon for mange. Hoveddelen av midlene fordeles gjennom etablerte og kjente ordninger slik at det skal være enkelt å søke om og motta midler.\n\n– Å delta på frivillige aktiviteter er verdifullt og viktig på så mange plan. Jeg tror ikke det finnes noen bedre måte å bli en del av fellesskapet, være i aktivitet, skjønne hvordan Norge fungerer, og samtidig lære seg norsk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.\n\nLes mer på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/50-millioner-til-frivillige-organisasjoner/id2906732/