Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
💉 Rødt ser på rusavhengighet som et helse- og sosialproblem, ikke kriminalitet. Tida for å jage, straffe og stigmatisere rusavhengige må være over. Få med deg Seher Aydars innlegg om behovet for rusreform.\n\nStortinget 29.3.22.\n\n#rusreform #rusreformen #avkriminalisering @seheraydar

Emneknagger:

Postet:
2022-04-01 19:03:17