Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
https://t.co/PKBBgqdT3n

Postet:
2022-04-02 13:34:21

Delt innhold:
Regjeringen kompenserer ubrukte vedtaksplasser
Regjeringen foreslår en kompensasjonsordning for utgifter kommunene har hatt til å bygge opp kapasitet, dersom flyktningene uteblir.