Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Endeleg opnar søknadsportalen for kompensasjon 🙌🏼

Postet:
2022-04-01 17:28:01

Delt innhold:
👉Nå åpner Lotteritilsynet søknadsportalen for kompensasjonsordningen for kultursektoren.\n👉Ordningen er rettighetsbasert - det vil si at man vil motta kompensasjon dersom man oppfyller kriteriene.\n👉Gjelder for kulturarrangement i perioden 1. november 2021 til og med 28. februar 2022.\n👉Søknadsfristen er 1. mai kl. 1300\n\n– Vi har blant annet gjort ordningen mer automatisert med færre skjønnsmessige vurderinger og vi har likestilt arrangører og underleverandører. I tillegg til dette er vi opptatt av å gjennomføre saksbehandlingen effektivt, slik at pengene kan komme ut til sektoren raskt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.\n\nLes mer på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-kultursektoren-soke-stotte-fra-kompensasjonsordningen/id2906783/