Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
Sen kveld på Stortinget og vi avsluttet kvelden med å debattere viktigheten av å sikre tilstrekkelig trafikklærere! \n\nDet er stort behov for tungtransportsjåfører og mangel av kvalifiserte sjåfører svekker seriøsiteten i arbeidslivet og konkurransekraften innen transportsektoren.\n \nNæringa opplever svak rekruttering og det er viktig at vi styrker utdanninga av trafikklærere med spesialisering innen tunge kjøretøy.\n \nGodt utdannende faglærere er viktig og nødvendig for å styrke utdanningene innen alle fagområder.\n \nDerfor er jeg svært fornøyd med at regjeringa @[100044465258263:Jonas Gahr Støre] så raskt har tatt tak i dette og bevilga ekstra penger allerede for inneværende år, slik at vi for utdanna flere trafikklærere for lastebil og buss.\n \nDet å øke kapasiteten med 25 studieplasser ved Nord Universitet til høsten vil bidra til å avhjelpe situasjonen for å få flere trafikklærere og ikke minst kapasiteten av tungtransportsjåfører.\n \nEn av de viktigste rekrutteringstiltakene en kan gjøre er å legge godt til rette for at fagarbeidere med realkompetanse kan ta etter- og videreutdanning, som blant annet å bli faglærere innen tungtransportsektoren.\n \nNår godt kvalifiserte arbeidere med relevant utdanning ønsker å ta etter- og videreutdanning, så må det legges godt til rette, slik at alle uavhengig av økonomiske og familiemessige forhold har en reell mulighet til å ta etter- og videreutdanning.\n \nGodt utdannende trafikklærere med realkompetanse vil være viktig med tanke på å gi en utdanning som sikrer kvalitet og faglighet i alle ledd og ikke minst innen trafikksikkerhet på våre veier.\n \nDetver viktig at regjeringen fortsetter det gode arbeidet med å samordne regelverk og at de som har godkjent utdanning og realkompetanse innen tungbilfaget får de samme mulighetene som andre med fag- og svennebrev.\n \nSom sagt, så vil regjeringas arbeid med dette bidra til å styrke rekrutteringa, seriøsiteten og trafikksikkerheten.

Postet:
2022-03-29 21:09:01