Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Rusreformen kan ikke vente!\n\nI dag ble den nedstemt igjen, men kampen er ikke over. Her er det jeg sa til Stortinget og helseministeren i debatten om rusreform nå i kveld:\n\nPresident! Takk først til våre allierte i denne saken: Høyre, Venstre, SV og Rødt for godt samarbeid.\n\nDen viktigste grunnen til at de fleste i Norge har det materielt godt og får nødvendig helsehjelp, er at vi i flere omganger i historien har tatt oppgjør med gammeldagse, kunnskapsfiendtlige og diskriminerende fordommer. \n\nDet oppgjøret mangler i ruspolitikken. \n\nDerfor er en reform av norsk ruspolitikk den viktigste sosiale reformene i vår tid. \n\nI dag blir rusavhengige - noen av de mest sårbare blant oss, kriminalisert og stigmatisert I TILLEGG til å frarøves de nødvendig helsehjelp. Dette på tross av at vi VET at mange som tyr til narkotika og oppsøker gatemiljøer ble sviktet allerede som barn, men de skal altså måtte bli sviktet igjen og igjen, og igjen…\n\nHvert eneste år dør hundrevis av mennesker av overdoser. Du trenger ikke være det en del kaller “tung bruker” for å dø av overdose. Det holder å ha blitt lurt, eller beregnet feil, da du satte et skudd. \n\nI 2020 døde i snitt nesten ett menneske om dagen av overdose. Mennesker som kunne vært reddet, men ikke tør å kontakte hjelp, fordi de risikerer straff. \n\nPresident, norsk ruspolitikk er pil råtten. I dag lukker flertallet øynene for dette ved å si nei til rusreformen enda en gang. Regjeringens plan er å flikke på et system som ikke virker. Å skulle skille mellom “tunge” og “lettere” rusbrukere er et kompromiss internt i Ap som ikke gir mening for noen av oss andre, heller ikke fagfolk. \n\nDet skaper usikkerhet hos folk som skal ha hjelp, hos politi og domstoler, og aller verst: Det fører jo til at en lettere rusbruker, hvordan en nå skal definere det, må bli enda sykere, mer stigmatisert, mer ekskludert fra samfunnet før hun får hjelp. Det er det motsatte av forebygging. \n\nPresident, i februar slo dessuten Riksadvokaten fast at praksisen fra Politiet har vært preget av systematiske feil og mangler, for eksempel har de gjennomført lovstridige husransakelser og ydmykende kroppsundersøkelser ved mistanke om rusbruk. Folka som politiet skulle ha beskyttet mot kyniske bakmenn ble i stedet ofre for politiets handlinger.\n\nOfrene er mange, ikke bare rusbrukerne selv, men også deres nærmeste, som barna deres. Konsekvensene av politiskandalen er traumer, mistillit mot myndighetene og i noen tilfeller tap av arbeid og familie. \n\nPresident, det er ikke greit at tusenvis av mennesker potensielt har blitt utsatt for ulovlige handlinger fra Politiet uten at det får konsekvenser. Regjeringen må snart svare på hva de har tenkt å gjøre for å gjenoppbygge tilliten til politiet hos en stor gruppe i samfunnet vårt. \n\nVi støtter for øvrig flere av forslagene som fremmes i saken, og vil særlig fremheve forslaget fra SV om bevisavskjæring, som organisasjonene på feltet har kjempet for lenge.

Postet:
2022-03-29 20:30:39

Delt innhold:
Rusreformen kan ikke vente!\n\nI dag ble den nedstemt igjen, men kampen er ikke over. Her er det jeg sa til Stortinget og helseministeren i debatten om rusreform nå i kveld:\n\nPresident! Takk først til våre allierte i denne saken: Høyre, Venstre, SV og Rødt for godt samarbeid.\n\nDen viktigste grunnen til at de fleste i Norge har det materielt godt og får nødvendig helsehjelp, er at vi i flere omganger i historien har tatt oppgjør med gammeldagse, kunnskapsfiendtlige og diskriminerende fordommer. \n\nDet oppgjøret mangler i ruspolitikken. \n\nDerfor er en reform av norsk ruspolitikk den viktigste sosiale reformene i vår tid. \n\nI dag blir rusavhengige - noen av de mest sårbare blant oss, kriminalisert og stigmatisert I TILLEGG til å frarøves de nødvendig helsehjelp. Dette på tross av at vi VET at mange som tyr til narkotika og oppsøker gatemiljøer ble sviktet allerede som barn, men de skal altså måtte bli sviktet igjen og igjen, og igjen…\n\nHvert eneste år dør hundrevis av mennesker av overdoser. Du trenger ikke være det en del kaller “tung bruker” for å dø av overdose. Det holder å ha blitt lurt, eller beregnet feil, da du satte et skudd. \n\nI 2020 døde i snitt nesten ett menneske om dagen av overdose. Mennesker som kunne vært reddet, men ikke tør å kontakte hjelp, fordi de risikerer straff. \n\nPresident, norsk ruspolitikk er pil råtten. I dag lukker flertallet øynene for dette ved å si nei til rusreformen enda en gang. Regjeringens plan er å flikke på et system som ikke virker. Å skulle skille mellom “tunge” og “lettere” rusbrukere er et kompromiss internt i Ap som ikke gir mening for noen av oss andre, heller ikke fagfolk. \n\nDet skaper usikkerhet hos folk som skal ha hjelp, hos politi og domstoler, og aller verst: Det fører jo til at en lettere rusbruker, hvordan en nå skal definere det, må bli enda sykere, mer stigmatisert, mer ekskludert fra samfunnet før hun får hjelp. Det er det motsatte av forebygging. \n\nPresident, i februar slo dessuten Riksadvokaten fast at praksisen fra Politiet har vært preget av systematiske feil og mangler, for eksempel har de gjennomført lovstridige husransakelser og ydmykende kroppsundersøkelser ved mistanke om rusbruk. Folka som politiet skulle ha beskyttet mot kyniske bakmenn ble i stedet ofre for politiets handlinger.\n\nOfrene er mange, ikke bare rusbrukerne selv, men også deres nærmeste, som barna deres. Konsekvensene av politiskandalen er traumer, mistillit mot myndighetene og i noen tilfeller tap av arbeid og familie. \n\nPresident, det er ikke greit at tusenvis av mennesker potensielt har blitt utsatt for ulovlige handlinger fra Politiet uten at det får konsekvenser. Regjeringen må snart svare på hva de har tenkt å gjøre for å gjenoppbygge tilliten til politiet hos en stor gruppe i samfunnet vårt. \n\nVi støtter for øvrig flere av forslagene som fremmes i saken, og vil særlig fremheve forslaget fra SV om bevisavskjæring, som organisasjonene på feltet har kjempet for lenge.