Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Uforståelig nedprioritering av et av de viktigste prosjektene for Norge som kunnskapsnasjon og Trondheim som teknologihovedstad. Jeg er bekymret for at Ola Borten Moe i praksis avlyser hele campussamlingen. \n\nProsjektet er viktig for å sikre at NTNU fortsatt er internasjonalt ledende på forskning og utdanning. Samling av fagmiljø gir mulighet til å samarbeide mer på tvers. Det er enda viktigere i tiden som kommer. \n\nDette er prosjekt vi tverrpolitisk har jobbet for i årevis. Nå setter Ap og SP hele prosjektet i fare.

Postet:
2022-03-27 17:58:53

Delt innhold:
(+) Borten Moe varsler milliardkutt for NTNU
Forsknings- og høyere utdanningsministeren Ola Borten Moe mener campusprosjektet ved NTNU må kuttes med flere milliarder. Det fører til sinne og vantro hos flere.