Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Denne uka besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Sagene brannstasjon. Regjeringa mener det nå er på tide med en ny helhetlig gjennomgang av brann- og redningsetaten – det er snart 13 år siden sist det ble gjort. Dette arbeidet skal starte til høsten.🍀\n\nVi er avhengige av et brann- og redningsvesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når folk trenger hjelp – uansett når på døgnet en brann eller annen ulykke oppstår.🚒

Postet:
2022-03-25 13:35:11

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Senterpartiet