Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Nå testes for første gang bruk av heroin i rusbehandling i Norge. Klinikker i Oslo og Bergen skal ta imot opptil 300 pasienter som en del av et prøveprosjekt. Målet er å tilby behandling til personer som ikke har hatt nytte av andre behandlingstilbud. \n\nAlle pasienter er unike og har ulike behandlingsbehov. Etter fem år skal prøveprosjektet evalueres.\n\nLes mer på regjeringen.no

Postet:
2022-03-24 14:33:46